Colocviu științific internațional in memoriam Victor Banaru

La 13 octombrie 2016, Departamentul Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală (DLRCI) din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova a organizat ediția a IV-a a Colocviului științific cu participare internațională De la text la context. Provocări și perspective în abordarea interdisciplinară a textului literar.

Evenimentul a fost organizat cu ocazia aniversării a 75-a de nașterea lui Victor Banaru, doctor habilitat, profesor universitar, scriitor și traducător francofon și a reunit lingviști notorii din Franța, România și RM.

Lucrările colocviului s-au desfășurat în 4 paliere, consacrate activității regretatului savant Victor Banaru precum și tendințelor actuale de evoluție a problematicii textului şi a dimensiunilor sale multiple de cercetare (semiotică, pragmatică, hermeneutică, lingvistică, didactică, literară, traductivă etc.).

Palierul care mi-a trezit interesul în mod deosebit a fost Delimitări conceptuale în problematica textului literar: dimensiuni semiotice, hermeneutice şi literare, în care am prezentat o comunicare cu titlul Problematica autotraducerii în opera dramatică bilingvă a lui Matei Visniec. Acest studiu reprezintă un compartiment esențial din materialul factologic al tezei de doctor în domeniul fenomenologiei traducerii auctoriale, asupra căreia trudesc de câțiva ani.

You may also like...