Evenimente

Colocviu științific internațional in memoriam Victor Banaru

La 13 octombrie 2016, Departamentul Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală (DLRCI) din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova a organizat ediția a IV-a a Colocviului științific cu participare internațională De la text la context. Provocări și perspective în abordarea interdisciplinară a textului literar.

Evenimentul a fost organizat cu ocazia aniversării a 75-a de nașterea lui Victor Banaru, doctor habilitat, profesor universitar, scriitor și traducător francofon și a reunit lingviști notorii din Franța, România și RM.

Lucrările colocviului s-au desfășurat în 4 paliere, consacrate activității regretatului savant Victor Banaru precum și tendințelor actuale de evoluție a problematicii textului şi a dimensiunilor sale multiple de cercetare (semiotică, pragmatică, hermeneutică, lingvistică, didactică, literară, traductivă etc.).

Palierul care mi-a trezit interesul în mod deosebit a fost Delimitări conceptuale în problematica textului literar: dimensiuni semiotice, hermeneutice şi literare, în care am prezentat o comunicare cu titlul Problematica autotraducerii în opera dramatică bilingvă a lui Matei Visniec. Acest studiu reprezintă un compartiment esențial din materialul factologic al tezei de doctor în domeniul fenomenologiei traducerii auctoriale, asupra căreia trudesc de câțiva ani.