Colaborarea Facultăţii LSȘC din cadrul ULIM cu partenerii sociali

La 21 octombrie, în Sala de lectură Filologie Romano-Germanică, ULIM, s-a desfășurat seminarul de perfecţionare pentru managerii departamentelor resurselor umane Reforma sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova: colaborarea Facultăţii Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării cu partenerii sociali. Evenimentul a fost organizat în scopul promovării reformei sistemului de învăţământ superior şi familiarizării angajatorilor cu schimbările survenite în conţinutul titlurilor şi diplomelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ superior.

În cadrul acestui seminar Gh. Râbacov a vorbit despre titlurile şi actele de studii eliberate la specialitatea Limbi moderne şi citirea corectă a acestora de către angajatori (Ciclurile licenţă şi masterat).

Printre potențialii angajatori participanți la eveniment au fost S.A. Moldtelecom, Rețeaua Transport Electric Chișinău, Centrul Național de Terminologie, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Camera Naționala a Cărții, Uniunea Traducătorilor Autorizați și alți agenți economici.

În fișa de evaluare a seminarului toți participanții au semnalat utilitatea organizării a astfel de seminare și necesitatea colaborării instituţiilor de învăţământ superior cu mediul de afaceri întru eficientizarea procesului de inserţie profesională a absolvenţilor pe piaţa muncii.

Programul seminarului

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...