Cicerone Rotaru – atlet al științei și efigie exemplară a spiritualității românești

Mult zbuciumatul spațiu românesc în care trăim a dat umanității personalități ilustre, care au cutremurat lumea științifică și la propriu și la figurat. Dintre acestea face parte și Academicianul Cicerone Rotaru, un atlet al științei agricole, o efigie unică, exemplară a spiritualității românești, un ecou nealterat al chemării neamului la puritate, pe care am avut marele noroc să-l cunosc în aceste zile.

Astăzi, 30 mai, la ora 11.00, în Aula Magnifica, Senatul Universității Libere Internaționale din Moldova a avut deosebita onoare de a decerna acestui eminent savant titlul onorific de Doctor Honoris Causa.

Domnul Cicerone Rotaru este cetățean al Franței și României, profesor și inginer silvic, singurul român membru al Academiei de Științe Agricole din Franța, membru al Academiei de Științe din New York, întemeietorul unei științe noi în domeniul forestier, care pleacă de la conceptul global bazat pe studii interdisciplinare în apărarea mediului.

Detalii referitoare la eveniment vezi pe pagina web a Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca” și pe site-ul ULIM.

Personal doresc să împărtășesc cu cititorii blogului meu impresiile care mi-au rămas în urma discuțiilor cu Domnia sa, dar și în urma audierii discursului de acceptare, rostit în cadrul ceremoniei festive de azi.

Îi admir cu toată ființa ținuta academică impecabilă pe cât de rigidă pe atât de simplă și modelul inedit pe care îl întruchipează în materie de mondializare a științei, prin stabilirea unor relații excepționale de colaborare româno-franceze, în materie de exportare a patrimoniului cultural românesc dincolo de frontiere și legătura pe care o păstrează cu Țara, fiind un savant bicefal, creând și trăind între două culturi, cea românească și cea franceză.

Ne-a dat tuturor și o lecție de viață. Fiind un eminent continuator al operei tatălui său, Gheorghe Rotaru, profesor de latină și română la Chișinău și Călărași în perioada României Mari, a ajuns a fi o personalitate de măreție și o puritate morală angelică, un ideal al românismului, dar și al francofoniei. Pentru mine personal a fost o onoare deosebită a-l auzi pe maestrul Cicerone Rotaru definind ULIM drept „o Cetate a Francofoniei”. Aprecierea unui savant de talia Domniei sale este cea mai mare distincție pe care poți să o primești.

Tot respectul pentru demersul său laborios și ideile vii, clar conturate și exprimate în zeci de lucrări în limbile franceză, română, italiană, engleză, care i-au adus binemeritata faimă pe arena științifică internațională. European prin spirit, şcolire şi faptă, de o rigoare, limpezime a gândului, hărnicie şi temeritate copleşitoare, numele Cicerone Rotaru reprezintă capul de medalie al unei impresionate galerii elitare românești.

Mai în glumă, mai în serios, vorbind despre revenirea sa în copilăria petrecută pe meleagurile Basarabiei, face referință la parabola biblică referitoare la întoarcerea fiului rătăcitor, doar că întoarcerea este una de mare folos pentru noi toți. Ne îndeamnă să prezervăm ceea ce planeta are mai de preț la ora actuală, și anume „plămânii verzi”, aurul verde, care sunt pădurile. Ne îndeamnă să fim mândri că ne tragem dintr-o populație indo-europeană străveche, că suntem de sorginte latină. Pledează pentru schimbarea vechii noțiuni de fatalism. A fi fatalist în ziua de azi este periculos. Acest lucru ar înseamnă să acceptăm corupția, să încrucișăm brațele și să lăsăm lucrurile așa cum sunt; dacă am plecat la muncă peste hotare să murim acolo, fără a ne mai întoarce în țară. De ce nu am găsi curaj și credința că putem schimba lucrurile?! De ce nu am deveni luptători chibzuiți, nu înainte de a face opera educativă, atât de imperioasă pentru vremurile actuale.

Definiția Destinului, formulată de Cicerone Rotaru, reprezintă un omagiu adus atât universității cât și întregii umanități. Potrivit Domniei sale, destinul este calea de viață a unui organism vivant, trasat de caracteristicile capitalului său genetic moștenit, secundate de toate elementele biologice care intervin și care ajung să ne cizeleze ceea ce numim viață.

Mulțumesc Domnului academician Cicerone Rotaru pentru caracteru-i militant tenace, prin intermediul cuvântului rostit, deopotrivă prin cel scris. La mulți ani, Domnule Profesor!

You may also like...