Ce înseamnă „Guvern de alternativă”?

Acum câteva luni, în Republica Moldova și-a demarat activitatea Guvernul de alternativă „The Right Government”, condus de fostul viceministru al Mediului și actualul vicepreședinte al Partidului unionist „Dreapta”, Dorin Dușceac.

Ce înseamnă Guvern de alternativă, care este menirea și misiunea acestuia?

Voi porni de la accepțiunile cuvântului alternativă, propuse de DEX al limbii române: „1. posibilitate de a alege între două soluții, între două situații etc. care se exclud. 2. relație între două judecăți în care, dacă o judecată e adevărată, cealaltă e neapărat falsă. – din fr. alternative.”

Prin urmare, un guvern de alternativă (GA) reprezintă un grup de specialiști în varii domenii, liberi, democrați și independenți, care își propun să incarneze o altă viziune de conducere posibilă în stat și să dezvolte o altă formă de guvernare, diferită de cea tradițională și hegemonică. Un asemenea guvern este mereu cu ochii pe guvernanți și activitatea lor ministerială, scoate în lumină eventualele fapte prejudiciabile, intervine cu critici și propune soluții concrete în vederea eradicării anumitor fenomene păguboase pentru societate.

Voi încerca în cele ce urmează să reliefez caracteristicile esențiale ale unui guvern de alternativă (Graful 1):

  1. Independența totală

În comparație cu organul central care exercită realmente puterea executivă, GA este autonom din punct de vedere financiar. Independența ideologică este de asemenea primordială, fiindcă GA promovează idealuri și valori, care de obicei nu sunt agreate de partidele de la putere. GA constituie o veritabilă contragreutate în raport cu organele puterii și logica dominantă și implică o reală libertate de acțiune și expresie. Iată de ce mulți dintre membrii GA refuză să fie afiliați politic, chiar dacă sunt simpatizanții anumitor ideologii susținute de cutare sau cutare partid. Marea majoritate se angajează într-un proces continuu de elucidare a numeroase probleme date uitării, fără frică de a fi hărțuiți de liderul de partid sau șeful de grup.

  1. Organizare democratică și imparțială

Organigrama unui GA nu diferă de cea a unui guvern obișnuit. Activitatea întregului organ este coordonată de un Prim-ministru, iar miniștrii sunt răspunzători de activitatea ministerului pe care îl conduc (de exemplu, ministrul Educației este responsabil de rezolvarea problemelor legate de școli, universități, formarea profesorilor etc.). Voi sublinia însă, că organizarea lucrurilor pe interior implică un mare grad de libertate și gândire critică în luarea deciziilor. Un GA încurajează egalitatea de șanse și tratamentul egal între femeile și bărbații implicați în actul de guvernare. Un GA pledează pentru extinderea puterii mediatice și multidirecționarea fluxului de informație, prin promovarea adevărului istoric și apărarea intereselor cetățeanului.

  1. Guvernare transparentă și participativă

GA este un mod inedit de guvernare, în care cetățeanul este actorul principal în exercițiul comunicării și are dreptul să-și exprime opiniile vizavi de luarea unor decizii sau implementarea unor idei.

Nu e secret că Internetul a revoluționat lumea. Ținând cont că o bună parte din membrii GA sunt din diasporă, actul guvernamental este unul interactiv și se realizează inclusiv prin networking. O atare guvernare participativă se vrea a fi un nou spațiu de confruntare a opiniilor precum și un formidabil instrument de conștientizare politică și sensibilizare civică.

  1. Perspectivă acțională și educativă

O comunicare alternativă este în același timp și una educativă, contribuind deopotrivă la transformarea grandomaniei, incompetenței, nerușinării, amatorismului și altor vicii în onestitate, demnitate națională, pluralism de gândire și echilibru. Demersul educativ se extinde de asemenea în sensul stimulării acțiunii, creației alternative, a discernământului și partajării de experiențe și bune practici în beneficiul populației. GA favorizează dezbaterile și contribuie la analiza punctelor de vedere ale celor care sunt antrenați în procesul de bulversare a faptelor sociale. GA este gata să accepte și să invite noi membri în echipa de guvernare, tineri creativi și pregătiți, gată să-și aducă contribuția la prosperarea societală.

  1. Critica constructivă

Un GA propune atât alternative de fond cât și alternative de formă. Pentru unii doar conținutul contează și sistemul care trebuie combătut, îndeosebi hegemonia sa și consecințele nefaste. GA își are propria voce, unică și diferită, dotată cu o forță extraordinară de a schimba lucrurile. Așadar, GA vine cu critici anti-hegemoniste și expresiviste, în speranța construirii unei guvernări mai eficiente, responsabile și inteligente.

Graful 1. Atributele esențiale ale GA.

The Right Government este un guvern imparțial și non-discriminatoriu, orientat spre reunificarea celor două state românești și propune alternative de soluționare a interminabilei crize cu care se confruntă cetățenii RM.

Republica Moldova, copil al României, așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea acasă. Mulți fac unirea în cercul lor de prieteni sau pe Facebook. Unii vor unirea, dar nu declară clar și răspicat. A sta cu mâinile în sân și a nu face nimic este o alternativă confortabilă și nu implică riscuri. The Right Government preferă să fie în afara zonei de confort și consideră, că în faţa dezastrului actual, nu avem decât o alternativă: Unirea cu Țara!

Graful 2. Organigrama GA „The Right Government”.

 

Urmăriți-ne pe Facebook și pe http://rightgov.eu/.

You may also like...