Category: AUF

Educaţia în era robotizării: transformarea universităţilor în laboratoare de idei şi dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri

Universitatea secolului XXI este cu totul alta decât cea din secolele precedente, deoarece îşi desfăşoară activitatea într-o lume transformată, marcată de numeroase provocări și fenomene panmondiale ca globalizarea accelerată, digitalizarea învățământului, parcursul inevitabil spre...

Colloque international ULIM – CIDEGEF sur l’Apprentissage combiné pour l’Employabilité et la Recherche

A l’ère du numérique, les transformations soci(ét)ales accélèrent les processus de production, augmentent la qualification des métiers et obligent les salariés à cultiver leur employabilité, une notion émergée comme réponse aux bouleversements de la...