Category: UTA

PRO sau CONTRA autorizației de traducător?

Facultatea de Litere ULIM își îndeplinește misiunea sa prin perfecționarea continuă a curriculei universitare, formarea studenților în spiritul progresului cunoașterii și al educației permanente, participarea activă la viața socio-culturală și eforturi considerabile în vederea...

Poziția UTA față de Proiectul „Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de autorizare a traducătorilor și/sau interpreților”, elaborat de Ministerul Justiției al RM

În atenția Ministerului Justiției al Republicii Moldova   POZIȚIA UNIUNII TRADUCĂTORILOR AUTORIZAȚI DIN MOLDOVA față de Proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de autorizare a traducătorilor și/sau interpreților, elaborat de Ministerul Justiției...

Concours de traduction «Prix du meilleur interprète de conférence»

Concours de traduction «Prix du meilleur interprète de conférence»

Le 25 mars, à l’ULIM, à 11h00, dans la salle 404, M. Ghenadie Râbacov, en sa qualité de Responsable du Centre de réussite universitaire et chef du Département de philologie romane, a organisé un...