Evenimente

Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” ULIM – promotor al umanismului universitar

În această frumoasă toamnă 2013 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, veritabil templu al democrației și libertății academice, sărbătorește cea de-a 21-a aniversare de la fondare. Un an mai târziu de la înființarea instituției, în 1993, au fost zidite și cărămizile educaționale ale Facultății de Limbi Străine (astăzi Facultatea de Litere), devenită, în cei 20 de ani de existență, o adevărată „fortăreață” a învățământului superior cu profil filologic. În acești ani deloc ușori, dar în același timp plini de succese, în componența Facultății s-a aflat și Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, subdiviziunea care de două decenii rezistă cu demnitate concurenței acerbe, promovând cu ardoare și pasiune valorile ulimiste care sunt excelența universitară, calitatea și transparența studiilor, dragostea de carte și de neam, gândirea liberă, internaționalizarea ș.a. Sunt valori care pot fi raliate, fără urmă de reticență, la spațiul valoric european.

Pagini din istoria Catedrei

Istoria Catedrei Filologie Romanică (la origine Catedra de limbă şi literatură franceză) începe odată cu crearea Facultății de Limbi Străine. Prima șefă de catedră a fost Doamna Aurelia Rusu, conf. univ. dr. Începând cu anul 1997 conducerea catedrei este preluată de un intelectual cu mari valențe spirituale, distinsul și reputatul savant Ana Guțu, actualmente profesor universitar la catedră, Prim-Vicerector ULIM, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Președinta Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană. În anul 1999 la cârma catedrei vine conf. univ. dr. Ana Darie, care rămâne în funcție până în 2001. În perioada 2001-2003 Catedra este diriguită de profesorul universitar, doctor habilitat Petru Roșca. Întreaga sa activitate didactică, științifică și managerială de excepție a însemnat ani de dăruire, fiind legat cu toată ființa sa, de catedră, de studenții săi, munca sa fiind foarte apreciată și recompensată cu cea mai de preț distincție: respectul și dragostea discipolilor săi, care mai apoi au îmbrățișat același parcurs didactico-științific. În 2003 șef catedră devine conf. univ. dr. Zinaida Radu, cea care, cu mult talent pedagogic, a format numeroase generații de specialiști, modelând cu profesionalism procesul didactic al structurii universitare pe care a condus-o opt ani. În 2009 în funcţie este numit Domnul Victor Untilă, conf. univ. dr., în prezent vice-director al Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale. Din septembrie 2011 catedra este condusă de absolventul Facultății Limbi Străine ULIM, Ghenadie Râbacov.

Conform deciziei Senatului ULIM, din octombrie 2011, Catedra poartă numele regretatului profesor Petru Roşca, cel care a trudit la prosperarea catedrei şi care rămâne un model al tuturor profesorilor.

Colectivul catedrei

Progresul unei universități, dar și al unei societăți nu este posibil fără actul creator al unei „armate” de profesioniști, care știu să se impună prin dăruire, abnegaţie şi o distincţie sufletească deosebită proprie intelectualilor de clasă. Așa sunt membrii Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca”, intelectuali de clasă cu vaste orizonturi culturale și lingvistice, cu un extraordinar spirit de observație, cu o putere lăuntrică debordantă, neobosiți promotori ai calității.

În prezent, Catedra este constituită din 18 membri: 15 titulari și 3 cumularzi. Preocupările ştiinţifice ale acestora acoperă o arie extrem de largă în domeniile limbilor romanice. Sunt specialişti care asigură baza documentară a cercetării prin alcătuirea de manuale şi suporturi didactice, traduceri, ediţii critice, prin interpretări novatoare adaptate celor mai recente tendinţe din filologia actuală. O valoroasă contribuție la dezvoltarea catedrei reprezintă opera didactico-științifică a regretaților profesori Petru Roșca, Silvia Sofronie, Ana Darie, Zinaida Gurău. Fondul de aur al Catedrei îl formează renumiții profesori, specialiști avizați și deschizători de drumuri în domenii ca managementul instituțional, traductologia, terminología, lingvistica, semiotica, didactica, istoria și teoria literară, literatura universală și comparată etc.: prof. univ. dr. Ana Guțu; prof. univ., dr. hab. Elena Prus; prof. univ., dr. hab. Ion Manoli; conf. univ. dr. Ludmila Hometkovski, absolventa și mândria ULIM; prof. univ., dr. hab. Dragoș Vicol; conf. univ. dr. Zinaida Radu; conf. univ. dr. Victor Untilă; conf. univ. dr. Zinovia Zubcu; conf. univ. dr. Ana Mihalachi; conf. univ. dr. Ana Vulpe; conf. univ. dr. Angela Savin; conf. univ. dr. Angela Chiriță; lect. sup. univ., master Svetlana Sărăcuță și alții.

Unei catedre la vârsta de 20 de ani îi stă bine și cu o echipă de tineri entuziaști, talentați, excelenți organizatori ai învățământului universitar și animatori ale unor frumoase tradiții din viața catedrei. Este vorba de Lilia Strugari, Lilia Sula, Oxana Munteanu, Elena Graur, Natalia Leorda, unii din ei absolvenţii noştri, care nu ai mers în căutarea unui trai mai bun, ci au decis să rămână acasă, să investească intelectual în propria țară, fapt pentru care îi admir și le mulțumesc din toată inima.

Activitatea didactico-științifică

În cele două decenii de reformare a sistemului educațional, profilurile secţiilor filologie franceză, filologie spaniolă, filologie română s-au conturat treptat, cristalizându-se principalele strategii de predare.

Catedra asigură procesul de studiere a limbilor romanice la toate cele 3 cicluri universitare:

 • Ciclul Licenţă – Specialitatea Limbi moderne (cu preponderență combinațiile de limbi franceza-engleza, spaniola-engleza).
 • Ciclul Masterat, care cuprinde două programe: 1) Traducere multilingvă: proiecții în filologia romanică și 2) Limbi străine aplicate în Turism și Comerț internațional.
 • Ciclul Doctorat – studii la specialitatea Limbi romanice. Am putea vorbi de o veridică școală ştiinţifică în traducere şi terminologie, întemeiată de Profesorul Ana Guţu, care se bucură tot mai mult de noi succese prin interesul vădit al cercetătorilor stagiari ce se înscriu la studii doctorale.

Prin calitatea şi ponderea înaltă a cadrelor didactico-ştiinţifice şi a programelor sale educaţionale, Catedra oferă studenţilor săi instrumentele necesare pentru integrarea într-o societate aflată sub semnul globalizării şi internaţionalizării. Tinerii care urmează specializarea în domeniul traducerii şi interpretariatului au şanse reale de a transforma speranţele şi aspiratiile lor privind cariera în certitudinea că vor reuşi să se realizeze pe tărâmul profesional ales.

Activitatea ştiinţifică a catedrei este eminamente concentrată la Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI), creat la 06 decembrie 2005 în cadrul Facultăţii de Litere. Institutul este condus de titularii catedrei: Doamna Elena Prus, prof. univ. dr. hab. în calitate de director şi Domnul Victor Untilă, conf. univ. dr. în calitate de vice-director. 3 din 4 direcţii de cercetare sunt coordonate de membrii catedreiAna Guţu, Ion Manoli și Dragoş Vicol. Celelalte cadre didactice deţin funcţii de cercetători ştiinţifici, efectuând studii fundamentale şi aplicative care se înscriu plenar în profilul ştiinţific „Studii contrastive în filologia romano-germanică”. Profilul este centrat pe caracterul euristic complex al demersului filologic din perspectiva comparatismului, transdisciplinarităţii şi interculturalităţii.

Obiectivele generale de cercetare ale catedrei sunt:

 • elaborarea de cursuri şi materiale didactice pentru studenţi;
 • organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi  internaţionale;
 • publicarea de articole în revistele ICFI (Intertext, Francopolyphonie) şi în alte reviste şi publicaţii de specialitate din ţară şi din străinătate;
 • stilizarea şi redactarea ştiinţifică a publicaţiilor ICFI;
 • lansarea în proiecte de cercetare;
 • activizarea imaginii catedrei pe arena ştiinţifică naţională şi internaţională;
 • cooperarea cu diverse centre ştiinţifice din ţară şi de peste hotare;
 • încurajarea pregătirii şi susţinerii tezelor de doctorat;
 • antrenarea studenţilor de la toate ciclurile (Licenţă, Masterat, Doctorat) în activitatea ştiinţifică a catedrei şi a facultăţii.

Activitatea didactico-ştiinţifică a catedrei este oglindită şi în numeroasele participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale, stagii de perfecţionare şi documentare în prestigioase centre academice de peste hotare, prin schimb de studenţi şi specialişti cu instituţii de învăţământ superior din afara țării.

Francofonia universitară

ULIM este membru al Agenției Universitare a Francofoniei și instutuția de învățământ pentru care idealurile francofone întruchipează un umanism, o speranță într-o lume care, globalizându-se, riscă să se dezumanizeze. La baza francofoniei universitare stau demersurile științifice ale catedrei, prin organizarea simpozioanelor, conferințelor, forurilor internaționale cu participarea personalităților ilustre din lumea francofonă. Printre somitățile care au vizitat ULIM se numără Domnul Bernard Cerquiglini, Rectorul AUF, căruia în martie 2013 i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa ULIM; Domnul Jean-Paul Wahl, însărcinat cu Misiunea Europa a Adunării Parlamentare a Francofoniei (APF), deputat în Parlamentul Federal Wallonie-Bruxelles (Belgia), care a avut o întâlnire cu profesorii și studenții noștri în aprilie 2013.

A devenit deja o tradiție sărbătorirea Zilelor Francofoniei în fiecare an în luna martie, iar Colocviul internațional „Francopolifonia” și revista cu același nume (clasată la categoria B) au devenit cartea de vizită a ULIM. Recent, în baza fructuoasei colaborări între universitate și AUF, a fost inaugurat Centrul de Reușită Universitară, un spațiu de (auto)formare și de studiere a limbii franceze destinat tuturor studenților și profesorilor francofoni, dotat cu echipament tehnic de ultimă oră: computere și laptopuri conectate la Internet, tablă interactivă, sistem de videoconferință, imprimantă, software-uri și cărți în limba franceză.

Prin valorificarea francofoniei universitare, Catedra este unul dintre participanții activi la un proiect societal care-și propune să dea răspuns angoaselor universale asupra destinului sistemului educațional, dar și al Umanității.

Grație muncii infatigabile a corpului profesoral, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” reprezintă un exemplu de internaționalizare a raporturilor umane, culturale, didactice și științifice.

20 de ani de realizări, 20 de ani de ascensiune, parcurși pe cât de greu pe atât de ușor, alături de conducerea universității, de colegii, studenții, absolvenții și discipolii noștri sunt un prilej de a ne mândri că facem parte din marea familie ULIM.

La mulți ani, dragii mei colegi! Să prospere Catedra noastră, care a luat ființă din entuziasmul celor puțini, dar a cucerit culmi și a câștigat aprecierea celor mulți!

Ghenadie Râbacov,

Șef catedră, absolvent al Facultății Limbi Străine ULIM, Promoția 2013.

Detalii privind activitatea Catedrei și evenimentele organizate pe site-ul http://filologieromanica.ulim.md

Publicat în Studiul bibliografic „Publicațiile Facultății de Litere – patrimoniu documentar valoros (1993-2013)”. Chișinău: ULIM, 2013.