Cărți în limba franceză pentru Liceul cu clase bilingve „Ion Luca Caragiale” din Orhei

Astăzi, Alianța Franceză din Moldova a oferit un lot de carte – manuale de limbă franceză, resurse pentru predarea /învățarea disciplinelor non-lingvistice, dicționare, teste de pregătire pentru examenele DELF și DALF, publicații recente apărute la cele mai populare edituri din Franța (CLE international, Hachette, Didier, EMDL și Larousse) – Liceului cu clase bilingve francofone „Ion Luca Caragiale” din Orhei.

Este o acțiune întreprinsă în coordonare cu Ambasada Franței în R. Moldova în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui mediu francofon” – 10 ani LabelFrancEducation, susținut de Direcția Generală Mondializare, Cultură, Învățământ și Dezvoltare internațională a Ministerului Europei și Afacerilor Externe din Franța (MEAE). Scopul acestei acțiuni este de a sprijini procesul de ameliorare continuă a procesului educațional și a îmbogăți fondul de carte al centrelor francofone din instituțiile labelizate.

Liceul din Orhei deține LabelFrancEducation din 2019. Este o marcă a calității acordată de MEAE prin intermediul Agenției pentru Învățământul Francez din Străinătate. În 2022, această rețea internațională reunea 587 de filiere bilingve francofone în 62 de țări.

Aujourd’hui, l’Alliance Française de Moldavie a offert un lot de livres – méthodes FLE, ressources DNL, dictionnaires, tests de préparation au DELF /DALF, ouvrages des maisons d’édition françaises les plus populaires (CLE international, Hachette, Didier, EMDL et Larousse) – au Lycée bilingue Ion Luca Caragiale d’Orhei.

C’est une action destinée à enrichir la bibliothèque de l’apprenant et soutenir un processus d’amélioration continue de l’enseignement dans les établissements labellisés. Elle a été engagée en coordination avec l’Ambassade de France en République de Moldavie dans le cadre du projet dit « Développement d’un environnement francophone » – 10 ans du label LabelFrancEducation, soutenu par la Direction Générale Mondialisation, Culture, Enseignement, Développement International du Ministère français de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE).

Le lycée d’Orhei détient le LabelFrancEducation depuis 2019. C’est une marque de qualité attribuée par le MEAE à travers l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). En 2022, ce réseau international comptait 587 filières bilingues francophones dans 62 pays.

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...