Atelier pour les enseignants de DNL du Lycée Gheorghe Asachi de Chisinau

Une demi-journée de travail au Lycée Gheorghe Asachi de Chisinau :

  • Atelier de dissémination de la formation en sciences pour les enseignants de DNL des classes bilingues francophones, organisée les 28-29 juin 2022 par le Bureau National AUF Moldova en partenariat avec l’Alliance Française de Moldavie, et partage de bonnes pratiques. Intervenants : Mme Gabriela Dragutan, coordinatrice de l’équipe enseignante de DNL, professeure de mathématiques ; M. Daniel Podgornii, professeur de chimie et physique, et Mme Anastasia Sula, professeure de biologie.
  • Echange avec les professeurs de DNL, la proviseure Mme Natalia Bulat et la proviseure adjointe Mme Nona Chiriacsur les actions conduites par les partenaires depuis la relance du projet et les démarches à mettre en place dans les mois à venir.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les enseignants d’Asachi pour la qualité de leur engagement dans le processus de pérennisation du dispositif bilingue et pour le travail extraordinaire mené depuis de nombreuses années, qui a conduit à des résultats excellents des apprenants.

Am avut parte de o după-amiază productivă la Liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” din capitală, unde am participat la atelier de diseminare a formării în științe exacte pentru profesorii de DNL din clasele bilingve francofone, organizate în perioada 28-29 iunie 2022 de către Biroul Național AUF Moldova în parteneriat cu Alianța Franceză din Moldova, și schimb de bune practici. Intervenții: Dna Gabriela Draguțan, coordonatoarea echipei de profesori de DNL, profesoară de matematică; Dl Daniel Podgornîi, profesor de chimie și fizică, și Dna Anastasia Sula, profesoară de biologie.

La finalul atelierului, am discutat cu cadrele didactice de DNL, directoarea instituției Dna Natalia Bulat și directoarea adjunctă Dna Nona Chiriac, despre acțiunile recente întreprinse de partenerii proiectului și demersurile ce urmează a fi făcute în lunile următoare.

Adresez mulțumiri întregii comunități asachiene pentru angamentul ferm în procesul de revigorare și perenizare a claselor bilingve și pentru munca de calitate prestată de-a lungul anilor.

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...