Atelier de traducere literară cu scriitorul Nicolae Dabija

Astăzi, la ULIM, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” a invitat studenții la un atelier de traducere literară consacrat romanului Tema pentru acasă de scriitorul Nicolae Dabija și traducerii acestuia în limba franceză.

În lecția publică susținută în fața studenților de la Litere, acad. Nicolae Dabija a vorbit despre Tema pentru acasă ca despre un roman de dragoste pe fundalul deportărilor și un roman percutant ce reflectă destinul basarabenilor.

Scriitorul s-a pronunțat asupra necesității stringente de promovare a patrimoniului cultural prin traducere, făcând referire la politicile întreprinse de unele state ex-sovietice precum Lituania și Ucraina și criticând non-implicarea ambasadelor în această acțiune.

Studenții de la secția de limbă franceză au prezentat, recitat și analizat scene din versiunea franceză a romanului – Devoir à rendre, realizată de Maria Augustina Hâncu în colaborare cu Constantin Frosin. Cartea a văzut lumina tiparului la Paris, la editura „Société des Ecrivains”, în 2015.

Parabolele dabijiene, înscrise cu multă măiestrie în textul cărții, ilustrează un capitol tragic din istoria neamului românesc, capitol pe care orice cititor în lecturează cu lacrimi în ochi.

La atelier au participat de asemenea o echipă de jurnaliști de la redacția hebdomadarului „Literatura și arta”, profesori, traducători, exegeți care au recenzat romanul.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale și Departamentul Informațional Biblioteconomic, a reînvederat ideea că traducătorii reprezintă puntea de legătură între popoare și civilizații, că ei sunt cei care asigură imperisabilitatea valorilor culturale.

Deși predau cursurile de traducere, nu mă consider mare specialist în ale artei traducătoricești, dar nu voi regreta niciodată că am făcut studii în limbi străine și traductologie. Anume limbile străine mi-au oferit adevărata libertate de a gândi, m-au ajutat să mă descopăr, mi-au conturat personalitatea și, finalmente, mi-au influențat alegerea meseriei care să-mi aducă satisfacție profesională.

You may also like...