Ana Guțu, Profesorul și Savantul care marchează destine

Ana Guțu s-a născut într-o zi care avea să marcheze nu numai propriul destin, ci şi cel al omenirii. Acum ceva mai mult de jumătate de secol, într-o frumoasă zi de primăvară, la 13 martie, se năștea o Doamnă deosebită, un intelectual rafinat, un ilustru Savant și un Om de excepție pe nume Ana Guțu.

Simplă și sobră, dar sofisticată ca intelectual, distinsa Doamnă adună în jurul ei energii tinere şi libere de ideile preconcepute ale trecutului nostru apropiat, emulii săi fiind selectaţi dintre cei mai buni discipoli.

Ana Guţu este o personalitate polivalentă sui generis, care se distinge printr-o carieră impresionantă. Activitatea didactică, ştiinţifică şi managerială de excepţie i-a adus un prestigiu recunoscut de întreaga comunitate academică din ţară şi din afara ei.

În primul rând, Doamna Ana Guţu este un model al performanţei universitare, pedagogul care pledează pentru un nou spirit, deschis talentelor. Cunoaștem cu toții că un bun profesor se afirmă nu doar prin competenţa sa didactică, ci şi prin capacităţile sale empatice şi sociale. Intelectual cu vaste orizonturi culturale şi lingvistice, cu un extraordinar spirit de observaţie, Doamna Ana Guţu ştie să găsească cheiţa către inima fiecărui tânăr. Cu mult tact şi talent pedagogic, formează noi generaţii de specialişti, modelând cu iscusinţă şi profesionalism procesul didactic la Facultatea de Litere ULIM. Felul în care comunică cu studenţii este unul inedit, graţie spiritului său creator, mediator şi deschis comunicării. Nu există student care ar putea să se plictisească la orele Domniei sale. De ce oare? Răspunsul e simplu: Ana Guțu își iubește studenţii şi, asemenea unui artist, găseşte cu uşurinţă modalităţi atractive de prezentare a informaţiilor, prin excluderea totală a monologului, şi rezultatele nu întârzie să apară. Corectă cu toţi, evaluează studentul ca un tot întreg, notează atât ceea ce el cunoaşte, cât şi ceea ce ştie să facă cu ceea ce cunoaşte.

În al doilea rând, Ana Guțu este probabil cel mai fidel francofon şi francofil din spaţiul basarabean, pentru care franceza a devenit cea de-a doua limbă maternă, este filologul care trăieşte şi creează între două culturi, cea românească şi cea franceză. Pentru ilustrul Profesor, franceza este limba care atrage virtuţile romantice ale românilor de pretutindeni ce aspiră mereu spre Libertate, Egalitate, Fraternitate, slogan care împrospătează de secole aerul unei Europe puse la încercare. Iar a vorbi în limba română, pentru mult stimata Doamnă, este, ca şi pentru poetul Nichita Stănescu, o sărbătoare.

Deşi se consideră că perfecţiunea este un mister pe care noi oamenii nu îl vom cunoaşte niciodată, se pare că Ana Guţu l-a cunoscut, cel puţin în plan profesional, ca Pedagog, poliglot, hermeneut desăvârşit şi manager excelent. Eu personal o definesc ca Omul calităţii şi al perfecţiunii. Pentru ea universitatea reprezintă un adevărat templu al ştiinţei şi culturii. Ana Guţu este cea care a impulsionat, alături de alţi profesori, aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna. Este semnificativ şi faptul că în septembrie 2007 Doamna Profesor a semnat la Universitatea din Bologna (Italia) Magna Charta Universitatum, document programatic, care postulează principiile fundamentale menite să susţină vocaţia universităţii. ULIM a devenit astfel unica instituţie din Republica Moldova semnatară a acestui document. Au trecut deja câţiva ani de la demararea reformării sistemului educaţional autohton, dar totuşi e practic imposibil să găseşti un universitar care ar cunoaşte mai bine decât Ana Guţu importanţa şi filosofia Procesului de la Bologna şi care ar putea implementa la fel de reuşit principiile de bază ale spaţiului european al învăţământului superior. Fără niciun pic de exagerare, îndrăznesc să afirm că Universitatea Liberă Internaţională din Moldova se menţine în topul celor mai importante centre academice din ţară anume graţie capacităţilor manageriale excepţionale, de care Doamna Ana Guţu dă dovadă aflându-se la cârma acestei instituţii. Fiind o sursă de „hrană” spirituală şi psihologică pentru cei din jur, poate fi calificată drept un manager formator de personalităţi. Ana Guţu este liderul care gândeşte pe termen lung, care nu se centrează doar pe sarcinile imediate, ci vede dincolo de prezent, este persoana care oferă altora din puterea ei, investeşte în discipolii săi până în momentul când aceștia sunt pregătiţi de a performa şi ei în calitate de lideri.

Prof. univ. dr. Ana Guțu s-a realizat nu numai ca un eminent conducător şi didactician, ci şi ca savant. Realizările marcante în domeniul ştiinţific scot în evidenţă vocaţia şi valoarea incontestabilă a contribuţiei Domniei sale la progresul ştiinţei din RM. Cercetările științifice efectuate în varii domenii ca traductologia, terminologia, lexicologia, hermeneutica, managementul universitar etc. sunt concretizate în numeroasele studii şi articole publicate în reviste din ţară şi de peste hotare. Este fondatoarea unei veritabile şcoli ştiinţifice în traducere şi terminologie, cea mai prestigioasă în spaţiul românesc din Republica Moldova. Numele Ana Guţu merită a fi alături de renumitul Jean-René Ladmiral, unul dintre fondatorii ştiinţei traducerii. Mult stimata doamnă este cea care a contribuit la crearea şi consolidarea practicilor interpretative şi de traducere în învăţământul superior din RM, creând la ULIM un redutabil centru de formare a traducătorilor-interpreţi. Este autoarea a mai multor lucrări de referinţă pentru orice traducător şi traductolog: Théorie et pratique de la traduction (2007), Introduction à la traductologie française (2008), Ecrits traductologiques (2012), Eseuri traductologice (2015) ș.a. Teoretician de talie europeană, Ana Guţu este unul dintre primii savanţi din RM care studiază fenomenul autotraducerii, dar şi se autotraduce. Profesoara îşi scrie poemele, articolele ştiinţifice şi publicistice în franceză, traducându-le apoi în limba română şi viceversa. A devenit autotraducătoare prin excelenţă. Drept dovadă sunt şi volumele de poezii Dulce lacrimă de dor (2000), Poezii pentru copii /Poésies pour les petits (2003) şi Fascination (2008). Ana Guţu este un poet care ne alină sufletul. Poeziile sale destinate copiilor ne captivează prin simplitatea aparentă plină de profunzime, iar poeziile adresate adulţilor ne cuceresc prin complexitatea subtextuală cu implicaţii sufletiste semnificative. Exegezele sale minuţioase, rafinatele interpretări, studiile profunde pe care le-a realizat o plasează incontestabil în galeria filologilor şi traductologilor de rezonanţă mondială.

Dincolo de prestigiul de care se bucură în mediul academic, doamna Ana Guţu mai este şi un politician de anvergură. Prin felul său de a fi, prin puterea sa de a semăna linişte şi respect, prin idealurile sale înalte şi munca neobosită pentru binele neamului românesc, Ana Guţu este un nume de referinţă pe eşichierul politic autohton. Mă bucură că prolifica-i activitate politică nu a făcut-o să renunţe la ULIM, la anii de experienţă care au dat roade prin zeci de promoţii de absolvenţi – cea mai mare bogăţie a unui profesor.

Ana Guţu este cu certitudine homo academicus şi homo europaeus care, prin munca-i infatigabilă de cercetător, profesor şi politician reprezintă un exemplu de internaţionalizare a raporturilor umane, culturale şi politice. Deseori auzim afirmaţii de genul „vreau să fiu liber(ă)”, „sunt democrat(ă)”. Dar ce înseamnă a fi liber şi a fi democrat? Scriitorul irlandez George Bernard Shaw împărtăşea ideea că „Libertatea înseamnă răspundere, de aceea majoritatea oamenilor se tem de ea”. Iar a fi democrat semnifică, în egală măsură, să-ţi exerciţi pe deplin drepturile şi libertăţile, dar să-ţi îndeplineşti la fel de conştiincios şi îndatoririle şi obligaţiunile ce-ţi revin în cadrul societăţii. Un model al adevăratei libertăţi şi democraţii este Ana Guţu care se regăseşte în ideea filosofului I. Kant potrivit căruia a fi liber nu înseamnă a putea face orice, a fi liber înseamnă, în primul rând, a fi responsabil faţă de tine însuţi.

În pofida tuturor schimbărilor din politică, personal am un singur Președinte, care mă reprezintă. Acest Președinte este în persoana Doamnei Ana Guțu, o Româncă al cărei vis este de a modela o lume perfectă, în care să dăinuie pacea socială, bunăstarea și meritocrația. Ana Guțu este intelectualul cu mari valențe spirituale și politicianul cu o verticalitate de neclintit, unicul în stare să unească cele două maluri ale Prutului.

Am cunoscut-o prima dată în anul 1998 și i-am admirat întotdeauna erudiţia, inteligenţa, spiritul doct, curajul şi bunăvoinţa.

Ana Guțu reprezintă o îmbinare armonioasă a omeniei, interesului pentru adevăr și progres, a rigurozității și în același timp a blândeții. O asemenea performanță, transmisă de la bunii ei părinți, presupune o viață organizată, o responsabilitate impecabilă, o disciplină kantiană, meticulos împărțită între cercetare, elaborare a operei în liniștea biroului de lucru, pregătirea prelegerilor și veșnica luptă pentru tot ceea ce e românesc, dar și o luptă anevoioasă cu intemperiile cotidianului, cu slabii, perfizii și mojicii, infestați de invidie și ură față de cel mai deștept și cu scaun la cap.

Când spun Ana Guțu, definesc o oază de talente care iradiază în jurul Domniei sale o încărcătură simbolică pur românească, o liniște spirituală și o importantă aura de civilizaţie interioară, de amenitate şi afabilitate.

Acestea au fost doar câteva repere dintr-o carieră complexă, încununată în ultimii ani şi cu o activitate politică de excepţie. Îmi exprim admiraţia şi gratitudinea faţă de acest Om al Cetății, preţuiesc trăsăturile sale morale, responsabilitatea ce şi-o asumă nu doar în plan profesional ci şi în relaţiile cu oamenii, fapt care-i întregeşte identitatea. O admir pentru faptul că în întreaga sa activitate se impune prin dăruire, abnegaţie şi o distincţie sufletească deosebită proprie unui intelectual de clasă, urmărind cu consecvenţă întărirea spiritului academic, îmbinând tactul cu politeţea, profesionalismul şi excelenţa cu respectul faţă de valorile adevărate ale omenirii.

Mult stimată Doamnă Ana Guţu, să fiți sănătoasă, să ne trăiţi mulţi ani şi Bunul Dumnezeu să Vă ocrotească!

You may also like...