Evenimente

Admiterea ULIM 2010

În perioada 16-31 iulie 2010 Universitatea Liberă Internațională din Moldova anunță admiterea la facultățile: Drept, Științe Economice, Biomedicină și Ecologie, Limbi Străine și Științe ale Comunicării, Psihologie și Asistență Socială, Istorie și Relații Internaționale, Informatică și Inginerie.

Facultatea LSȘC anunță concursul de înmatriculare la următoarele specialități:

1. Limbi moderne (223.1):

Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, adoptat de Parlamen­tul RM în anul 2005, arhitectura studiilor filologice este următoarea: 3 ani la ci­clul licenţă (180 ECTS), 2 ani la ciclul masterat (120 ECTS) şi 3-4 ani la ciclul doctorat.

Combinaţiile de limbi: engleza/franceza; engleza/spaniola; engleza/germana; franceza/engleza; germana/engleza; spaniola/engleza.

Titlul obţinut de absolventul ciclului I este de licenţiat în ştiinţe umanistice. În Supli­mentul la diploma de licenţă se va înscrie suplimentar informaţia despre locul specialităţii în societate, specificul activităţii profesionale. Astfel, Traducătorul – Referent, absolvent al specialităţii Limbi moderne A şi B îşi va desfăşura pe piaţă în esenţă două activităţi: activitatea de scriere-redactare în limbile străine A şi B şi traducerea scrisă (terminologie referitoare la domeniile preponderente ale economiei şi vieţii social-politice din RM). Specialistul îşi va desfăşura activitatea dată în întreprinderi naţionale şi transnaţionale, departamente, ministere de stat, organ­isme internaţionale, reprezentanţe ale acestora în ţară şi peste hotare, birouri de traduceri, radioteleviziune, instituţii universitare din ţară şi de peste hotare.

2. Limbi moderne (141.09):

Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, adoptat de Parlamen­tul RM în anul 2005, arhitectura studiilor filologice pedagogice este următoarea: 4 ani la ciclul licenţă (240 ECTS), 1 an la ciclul masterat (60 ECTS) şi 3-4 ani la ciclul doctorat.

Combinaţiile de limbi: engleza/franceza; engleza/spaniola; engleza/germana; franceza/engleza; germana/engleza; spaniola/engleza.

Profesorul de limbi străine se află în legătură directă cu generaţia în creştere şi desfăşoară o importantă activitate educaţională în cadrul reformelor curriculare conce­pute actualmente. Locul limbilor străine în curricula de diferite niveluri (şcoală primară, gimnaziu, liceu, universitate) este notoriu. Procesul de predare/învăţare a limbilor străine presupune în mod obligator prezenţa a cel puţin doi actori – profesorul şi audientul. Absoleventul Facultăţii LSȘC este acea persoană care dincolo de pereţii Alma Ma­ter va promova conştient şi asiduu idealurile plurilingvismului şi interculturalităţii.

În sensul larg al cuvântului, după ciclul licenţă, specialistul de limbi străine poate să-şi desfăşoare activitatea profesională în toate sferele vieţii socio-economico-culturale a ţării. În sensul îngust al cuvântului, reieşind din specializările Didactica limbilor străine, obiectele activităţii profesionale sunt specificate în felul următor: a) Grădiniţe de copii; b) Şcoli primare; c) Gimnazii; d) Licee.

3. Jurnalism (341.1):

 • jurnalism de agenţie;
 • presa scrisă, radio, televiziune, on-line;
 • jurnalism internaţional;
 • jurnalism analitic în probleme politice, economice, culturale;
 • crainic prezentare de emisiuni TV;
 • moderare de talk-show etc.

4. Ştiinţe ale comunicării (342.2):

 • specializare în relaţii publice;
 • purtător de cuvânt;
 • ataşat de presă;

Programe de Masterat:

 • Traducerea multilingvă : proiecții în filologia romanică
 • Traducerea multilingvă : proiecții în filologia germanică
 • Managementul comunicării publice

Pentru mai multe detalii și informația privind alte facultăți și specialități accesați http://ulim.md