Evenimente

Admiterea 2016: De ce să alegi ULIM?

Forfotă mare la universități! Ieri a fost dat startul admiterii 2016-2017. Nu știi ce instituție, ce facultate și ce specialitate să alegi? Universitatea pe care o vei alege îți va influența viața pe numeroase planuri. Este vorba despre o alegere criterială și foarte personală.

Vă propun un articol despre avantajele pe care le oferă ULIM – o viziune a mea, nu în calitate de profesor la această universitate, ci în calitate de absolvent.

 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) se numără printre cele mai importante instituții de învățământ superior din țară. Deși este tânără, cărămizile sale educaționale fiind zidite relativ recent, în cei 24 de ani de existență, instituția a reușit să se transforme într-un veritabil templu al democrației și libertății academice, promovând cu ardoare și pasiune excelența universitară, calitatea și transparența studiilor, gândirea liberă și critică, ș.a. Profund ancorată în spațiul valoric european, fără a primi niciun ban de la stat, ULIM a ajuns să se bucure astăzi de un solid prestigiu național și internațional. Mulți dintre absolvenții Universității s-au afirmat ca personalități de seamă, ducând faima Alma Mater atât în republică cât și peste hotare.

ULIM este „copilul” reformelor educaționale în spiritul modernizării, instituția care plasează Cartea și Știința în topul priorităților și merită să se poziționeze în fruntea celor mai bune centre academice. Potențialul uman, constituit dintr-o adevărată „armată” de specialiști valoroși, trudește zi de zi la consolidarea unui sistem educațional sănătos și de calitate.

Așadar, de ce merită să-ți faci studiile la ULIM?

 • ULIM este brandul unui centru educațional-științific și cultural care și-a creat propriul model, unul inedit, bazat strictamente pe principiile europene;
 • ULIM a creat un mediu democratic deosebit, unde toată lumea, și cadrele didactice și studenții, participă în procesul de luare a deciziilor, unde interesul studentului ca beneficiar de servicii educaționale este pe primul loc, și unde performanța academică este în capul mesei.
 • ULIM reprezintă o platformă de dezvoltare pentru tineri, având ca scop descoperirea şi dezvoltarea potențialului acestora, pentru a avea un impact pozitiv în societate.
 • Grație mobilității academice și invitării somităților din mediul academic din afara țării, studenții ULIM acumulează nu doar cunoștințe teoretice, ci și multă experiență practică sub toate formele. Aceștia studiază meseria aleasă, învață să lucreze şi să conducă o echipă, să ia decizii şi să-şi asume responsabilități. La ULIM se pune accent în special pe rolul proactiv al tinerilor, pe dezvoltarea conștiinței de sine şi a unei viziuni personale.
 • ULIM este unul dintre liderii regionali la capitolul cercetare. Rezultatele investigațiilor științifice sunt oglindite în numeroase participări la conferinţe internaţionale, stagii de perfecţionare şi documentare în prestigioase centre din străinătate, proiecte regionale, prin schimb de studenţi şi specialişti cu instituţii de învăţământ superior din afara țării. Numărul publicațiilor profesorilor per facultate depășește anual cifra 100. Este vorba de articole, monografii, manuale, dicționare, culegeri, reviste cotate internațional, editate atât în republică cât și în exterior.
 • ULIM este unica instituție care formează traducători-interpreți profesioniști, punându-le la dispoziție laboratoare cu aparataj de ultimă oră pentru traducere orală simultană și consecutivă, traducere specializată, literară, automată.
 • ULIM este unica universitate din RM, unde tinerii din străinătate se simt cel mai bine. Consiliul studenților străini de aici este foarte activ, se implică în viața universitară și, grație acestui fapt, e mult mai ușor să crești atractivitatea și interesul față de procesul de studii.
 • ULIM este unica instituție din RM, care a încheiat memorandumuri de cooperare cu mari centre din Coreea de Sud, țara cu cel mai performant sistem educațional pe scară mondială.
 • ULIM este unica universitate din țară, membră a Asociației Europene a Facultăților de Drept.
 • ULIM este liderul învățământului superior din RM în ratingul european U-Multirank, fiind unica instituție inclusă în acest clasament. Performanțele ULIM, confirmate de U-Multirank sunt: ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine, personal academic de peste hotare; grade ştiinţifice conferite cetăţenilor străini; ponderea ridicată a absolvenților de licență/ masterat angajați în regiune, rata ridicată de promovare a programelor de licența și masterat în perioada reglementată, spin-offuri raportate la personal, output-ul legat de arte, poziţii de postdoc.
 • ULIM este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Limbilor (CEL/ELC), fiind singura universitate din Republica Moldova care face parte din această rețea.
 • Universitatea s-a impus pe plan mondial grație conducerii sale excepționale, în special a domnului rector, acad. Andrei Galben, doamnei prim-vicerector Ana Guțu și doamnei vicerector pentru studii Viorelia Moldovanu-Bătrânac, experți redutabili în materie de management universitar și învățământ superior. Grație acestor trei lideri, care gândesc pe termen lung și investesc în discipolii domniilor lor, ULIM a devenit o instituție orientată spre inovație și internaționalizare și privilegiază calitatea și meritocrația.
 • În cadrul ULIM își desfășoară activitatea următoarele centre culturale și științifice: Institutul Confucius (unicul în republică), Centrul de limbă și cultură coreeană „Se Jong”, Centrul de Cooperare Internațională, Centrul de Reușită Universitară (proiect al Agenției Universitare a Francofoniei), Filiera francofonă „Gestiunea întreprinderilor”, Centrul de informare al ONU, Centrul de informare a UE, Centrul de informare NATO ș.a.
 • Peste 25 de nume notorii sunt recipiendarii titlului de Doctor Honoris Causa ai ULIM, printre care: Raimund Piotrovski, profesor, șef catedră Universitatea din Sankt-Petersburg, Federația Rusă; Jeong Sang Un, Rector al Universității Sungkyul din Seoul, Coreea de Sud; Stephane Courtois, istoric francez, expert la Centrul Naţional Francez de Cercetări Științifice, Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense, profesor la Institutul Catolic de Studii Superioare, La Roche-sur-Yon, editorul ziarului „Le Communisme”, unul dintre cei mai merituoși cercetători ai istoriei comunismului și manifestărilor genocidale ale acestuia; Bernard Cerquiglini, Rectorul Agenției Universitare a Francofoniei; Acad. Cicerone Rotaru, profesor și inginer silvic, singurul român membru al Academiei de Științe Agricole din Franța, ș.a.
 • Argumentul meu personal, singurul și cel mai simplu: ULIM este universitatea mea, aici am crescut, aici m-am format, aici activez. Astăzi, dacă ar trebui să  aleg instituția și facultatea la care să merg la studii cu siguranță aș alege din nou ULIM, și anume Limbi Străine. Aici se găsește școala în care înveți înainte de toate să înveți. Aici am descoperit marii Dascăli, adevărate icoane miraculoase. Aici este locul unde se pun întrebări și se caută răspunsuri, locul unde se fac cercetări și se ating performanțe notabile, iar perenizarea acestor performanțe este asigurată de tineri, cărora noi, profesorii, trebuie să le pregătim calea spre un viitor luminos.

ULIM reprezintă un important centru de ştiinţă și de cultură, ce slujește idealurilor educaționale, de cognoscibilitate, umanism şi universalitate, particularizându-se prin dinamica sa instituțională, prin performanţa ştiinţifico-didactică, prin spiritul creator, inovator, în fiecare din domeniile pentru care organizează și desfășoară programe de studii.

Cultura fiecarei universitati este un criteriu la fel de important. Chiar daca programele te intereseaza dar cultura nu ți se potriveste, nu vei face o alegere inspirată. Pentru a cunoaște cultura promovată de ULIM, vă îndemnăm să ne vizitați, să discutați cu profesorii și studenții noștri.

Până atunci, vă invit să citiți informația referitoare la procesul de admitere la ULIM, pe care o puteți găsi accesând link-urile de mai jos:

Extras din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în Universitatea Liberă Internațională din Moldova pentru anul universitar 2016-2017

Oferta educațională ULIM

Pliant Admitere ULIM 2016-2017

Pliantul Facultății de Litere

Pliantul Centrului de Reușită Universitară (CRU)

Taxele de studii la ciclul I Licență

Taxele de studii la ciclul II Masterat

Pentru cei francofoni și francofili, dar și pentru toți cei interesați de limbile romanice, toată informația o găsiți pe site-ul Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca”.

Pentru a lua cunoștință de interiorul universității, sălile de studii, biblioteca, ș.a. accesați secțiunea „Tur virtual”.

La final, câteva materiale video: