Abraham Lincoln’s Letter to His Son’s Teacher /Scrisoarea lui Abraham Lincoln către profesorul fiului său

Astăzi pe una din reţele de socializare am dat de un link care mi-a aminit de Scrisoarea celui de-al şaisprezecelea Preşedinte SUA, Abraham Lincoln, adresată profesorului fiului său, scrisoare pe care o citisem cândva fără a-i da prea mare atenţie. Acum am privit-o cu alţi ochi…

O postez aici ad-litteram în engleză, iar pentru cei ce nu cunosc engleza, anexez şi traducerea făcută în limba română:

“He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true.
But teach him also that for every scoundrel there is a hero; that for every selfish Politician, there is a dedicated leader…
Teach him for every enemy there is a friend, steer him away from envy, if you can, teach him the secret of quiet laughter.

Let him learn early that the bullies are the easiest to lick…

Teach him, if you can, the wonder of books…
But also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and the flowers on a green hillside.

In the school teach him it is far more honourable to fail than to cheat…
Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong…
Teach him to be gentle with gentle people, and tough with the tough.

Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the band wagon…
Teach him to listen to all men… but teach him also to filter all he hears on a screen of truth, and take only the good that comes through.

Teach him, if you can, how to laugh when he is sad…
Teach him there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness…
Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders but never to put a price-tag on his heart and soul.

Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he’s right.
Treat him gently, but do not cuddle him, because only the test of fire makes fine steel.

Let him have the courage to be impatient… let him have the patience to be brave.
Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will have sublime faith in mankind.

This is a big order, but see what you can do…
He is such a fine fellow, my son!”

***

“Fiul meu va trebui să înveţe că nu toţi oamenii au dreptate şi nu toţi sunt sinceri.
Învăţaţi-l că fiecare ticălos îşi are eroul său, că orice politician egoist are un lider devotat…

Învăţaţi-l că fiecare duşman are un prieten, îndepărtează-l de învidie , dacă puteţi, şi cultivaţi-i secretul de a zâmbi.

Lăsaţi-l să afle de la început că bătăuşii sunt cei care pot fi bătuţi mai uşor…

Învăţaţi-l, dacă puteţi, minunăţia cărţilor… dar de asemenea acordaţi-i destul timp să cugete la misterul etern al păsărilor cerului, al albinelor de sub soare şi al florilor de pe dealul verde.

La şcoală, învăţaţi-l că e mult mai onorabil să greşească decât să trişeze…
Învăţaţi-l să aibă încredere în propriile idei, chiar dacă toată lumea îi spune că se înşeală.
Învăţaţi-l să fie gentil cu oamenii gentili şi dur cu cei duri. Încercaţi să-i daţi fiului meu tăria de a nu urma mulţimea, atunci când toţi iau o cale greşită…
Învăţaţi-l să-i asculte pe toţi oamenii, dar şi cum să treacă cele auzite printr-un ecran al adevărului, şi să ia doar lucrurile bune.
Învăţaţi-l, dacă puteţi, cum să râdă când este trist…

Învăţaţi-l că nu e nicio ruşine în a plânge.
Învăţaţi-l să-I sfideze pe cinici şi să fie atent cu linguşitorii.
Învăţaţi-l să-şi vândă creierul celor care dau mai mult, dar niciodată să nu pună un preţ pentru sufletul şi inima lui.
Învăţaţi-l să-şi astupe urechile la bârfe… şi să lupte dacă consideră că are dreptate.

Fiţi amabil cu el, dar nu-l răsfăţaţi, deoarece numai testul focului face oţelul bun.

Lăsaţi-l să aibă curajul de a fi nerăbdător. Lăsaţi-l să aibă curajul de a fi brav.
Învăţaţi-l să aibă întotdeauna încredere sublimă în el însuşi, deoarece mai tărziu va avea încredere sublimă în umanitate.

Este o învăţătură mare, dar vedeţi ce puteţi face.

Fiul meu e aşa un copil de treabă!”

You may also like...