21 februarie – Ziua internațională a limbii materne

Astăzi, în Sala de lectură Filologie Romano-Germanică, Departamentul Informațional-Biblioteconomic și Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale ULIM au organizat o masă rotundă consacrată Zilei internaționale a limbii materne. Proclamată de către Conferinţa generală UNESCO din 1999, ziua de 21 februarie promovează recunoaşterea şi utilizarea limbilor materne. În această zi, statele membre UNESCO s-au angajat să contribuie la salvgardarea şi revigorarea diversităţii culturale prin promovarea limbilor ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între popoare diferite.

Cu prilejul acestui eveniment Ghenadie Râbacov a prezentat o comunicare pentru studenții Facultății Limbi Străine și Științe ale Comunicării, referindu-se la definiția conceptului de limbă maternă, lansarea campaniilor pentru a încuraja vorbirea corectă a limbii materne, și în special a limbii române, și a promova multilingvismul. De asemenea dânsul a vorbit despre primele texte oficiale atestate în limbile română și franceză și a ținut să citeze din opiniile marilor scriitori în ceea ce privește importanța limbii materne. Astfel Stendhal spunea că „primul instrument al geniului unui popor este limba sa”, iar marele Vasile Alecsandri afirma ca „limba este cartea de noblețe a unui neam”.

You may also like...