• Atitudine

  Like-oholosimul – boala celor frustrați

  Nu avem nevoie de statistici pentru a demonstra faptul că ne petrecem zilele È™i nopÈ›ile mai mult pe Internet decât în lumea reală. Ne-am cărăbănit cu totul în virtual. Am luat cu noi prieteni, duÈ™mani, năravuri, vicii, stereotipuri, până È™i prostia. AscunÈ™i în spatele monitoarelor È™i a smartphone-urilor, trăim într-o societate a iluziilor È™i ne credem „liberi ca pasărea”. De fapt, suntem sclavii unei libertăți false È™i dependente. Ne-am obiÈ™nuit ca aproape la fiecare cinci minute să deschidem Facebook-ul pentru a vedea cine ne-a mai fericit cu un like. În era tehnologizării e un fenomen firesc. TotuÈ™i, nu voi înÈ›elege niciodată oamenii, È™i chiar nici instituÈ›iile, care suferă de like-oholism.…

 • Atitudine,  Eseuri

  Republica Moldova, un stat condamnat la moarte

  Detractori, hoÈ›i, neciopliÈ›i sau inculÈ›i, cămătari, negustori, lupi în blană de oaie, semidocÈ›i, oameni fără caracter, păşuniÅŸti, demagogi, criminali, toÈ›i cei care s-au rătăcit cândva prin viață, au ajuns astăzi la conducere. În politicul de pe Bâc, miniÈ™trii se schimbă mai ceva ca È™osetele. Vin È™i se duc, iar în urma lor – potopul. De unde apar È™i încotro dispar nu prea È™tim, însă nu este niciun secret din partea cui vin, chiar dacă, paradoxal, majoritatea dintre ei falsează afirmând că „a fost o propunere neaÈ™teptată”. ConcurenÈ›a în materie de incompetență È™i hoÈ›ie este la ea acasă È™i, pe zi ce trece, e din ce în ce mai acerbă. Banii…

 • Limba romana,  Trăsnăi lingvistice

  Limba noastră cea română: Să o învățăm amuzându-ne!

  Bogăția È™i farmecul unei limbi este de neînchipuit fără cuvintele È™i expresiile greu de înÈ›eles pentru un străin, dar uneori È™i pentru un nativ. Acestea sunt formate în anumite registre lingvistice, cu nuanÈ›e coloristice de ordin social È™i cultural. Zilnic auzim diverse expresii, unele cunoscute, altele nu prea, iar o parte sunt chiar greu de decodat. Am selectat în această postare 50 de expresii româneÈ™ti hazlii, care sper să vă facă să zâmbiÈ›i È™i în acelaÈ™i timp să vă ajute să descoperiÈ›i frumuseÈ›ea limbii noastre. AÈ™tept la de cititorii blogului meu alte ziceri româneÈ™ti, mai serioase sau mai amuzante, literare, populare sau argotice.   Un român nu este surprins, lui…

 • Atitudine

  Republica Moldova, „țara” în care mereu ceva se rupe

  În Basarabia românească, ruptă de la sânul Țării-Mamă, demult nimic nu mai este întreg. Nu putem vorbi nici de integritate teritorială, nici de integritate morală. Avem un teritoriu ciopârÈ›it, rupt în bucățele È™i împărÈ›it între venetici. Statul de drept, democraÈ›ia, libertatea, onoarea sunt doar niÈ™te simulacre, niÈ™te iluzii vândute unor oameni oropsiÈ›i È™i învrăjbiÈ›i prin dezbinare. Republica Moldova este aidoma cămășii Mântuitorului Iisus Hristos de după răstignirea Sa pe Cruce. Până la răstignire cămaÈ™a era necusută, dintr-o singură bucată, È™i întruchipa unitatea, iar după – veÈ™nicul chin pentru mântuire. Răstignirea Basarabiei s-a produs odată cu raptul sovietic din 1944, atunci când a luat naÈ™tere aÈ™a-zisa statalitate moldovenească, injectată ulterior cu…